مصوبه کاهش عوارض و بهای خدمات شهری سال ۱۳۹۸

مصوبه شماره ۹۸/۳۱۳/ص مورخ ۱۳۹۸/۲/۴ در خصوص کاهش عوارض و بهای خدمات شهری سال ۱۳۹۸

مصوبه شماره 98/313/ص مورخ 1398/2/4 در خصوص کاهش عوارض و بهای خدمات شهری سال 1398
ماده واحده:
با کاهش عوارض و بهای خدمات املاک مودیان شهرداری شیراز در سال 1398 به شرح جداول و تبصره های ذیل موافقت گردید:
جدول یک: (درصد کاهش نسبت به میزان پرداختی)
ردیف درصد پرداخت نقدی فروردین،  اردیبهشت  و خرداد تیر و مرداد شهریور و مهر آبان و آذر دی و بهمن اسفند
1 %100 %20 %18 %16 %14 %12 %10
2 حداقل 70% %17 %15 %13 %11 %9 %7
3 حداقل 50% %14 %12 %10 %8 %6 %4
 
تبصره 1: جهت مودیانی که مجموع عوارض و بهای خدمات آنها مازاد بر مبلغ 10 میلیارد ریال می باشد، درصدهای کاهش عوارض و بهای خدمات به صورت پلکانی به شرح جدول2 به ردیف های جدول یک اضافه می گردد:
جدول دو
ردیف شرح بدهی عوارض و بهای خدمات درصد
1 مازاد مبلغ 10 میلیارد ریال تا مبلغ 25 میلیارد ریال %2
2 مازاد مبلغ  25 میلیارد ریال تا مبلغ 50 میلیارد ریال %4
3 مازاد مبلغ  50 میلیارد ریال تا مبلغ 100 میلیارد ریال %6
4 مازاد مبلغ 100 میلیارد ریال تا مبلغ 200 میلیارد ریال %8
5 مازاد مبلغ 200 میلیارد ریال تا مبلغ 300 میلیارد ریال %10
6 مازاد مبلغ  300 میلیارد ریال تا مبلغ 500 میلیارد ریال %12
7 مازاد مبلغ  500 میلیارد ریال %15
 
تبصره 2: جرائم کمیسیون ماده صد، عوارض سالیانه نوسازی، قدرالسهم حاصل از ماده 101 قانون شهرداری که بر اساس توافقنامه تعیین گردیده است، هزینه تامین سرانه خدمات عمومی و شهری حوزه استحفاظی باغات قصردشت، عوارض ملی (عوارضی که شورای اسلامی شهر مرجع تصویب آن نبوده و قانون گذار صلاحیت برقراری آن را تعیین نموده است) و آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مربوط به سال های قبل از 1398 که مبلغ در آن ذکر گردیده است، مشمول این مصوبه نمی گردند.
تبصره 3: املاک واقع در بافت فرسوده که مشمول مصوبه های 3669‏/97‏/ص مورخ 20‏/9‏/1397 و 3321‏/97‏/ص مورخ 29‏/8‏/1397 می گردند، شامل کاهش مندرج در این مصوبه نمی گردند.
تبصره 4: هر گونه تقسیط عوارض و بهاء خدمات صرفاً وفق مصوبه شماره 4059‏‏/96‏‏/ص مورخ 28‏‏‏‏/9‏‏‏‏/1396 شورای اسلامی شهر و اصلاحات بعدی آن صورت می پذیرد.
تبصره 5: دارندگان کارت اوراق بستانکاری املاک مورد مسیر موضوع مصوبه شماره 1128‏‏‏‏/93 مورخ 31‏‏‏‏/2‏‏‏‏/1393 (که دارای کارت اوراق بستانکاری مورد مسیر از مورخ 15‏‏‏‏/4‏‏‏‏/1393 لغایت 5‏‏‏‏/9‏‏‏‏/1394می باشند)، همچنین دارندگان کارت تخفیف فروش اوراق مشارکت، مشمول50% میزان کاهش جدول شماره یک می گردند.
تبصره 6: دارندگان سایر کارت های اوراق بستانکاری مشمول کاهش مندرج در این مصوبه نمی گردند.
تبصره 7: مؤدیانی که جهت پرداخت عوارض و بهای خدمات به شهرداری مراجعه نموده و بدهی آنان با مطالبات قطعی شده آن ها از شهرداری تهاتر می گردد، مشمول کاهش جدول یک می گردند.
 

 ۱۳۹۸/۰۲/۲۶
منبع : اداره کل تشخیص و وصول درآمد
تعداد بازدیدها : ۵۱۱
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است
نام :
پست الکترونیک :
شرح :
نظر :   برای ارسال نظر خود، دکمه ارسال را بزنید
کد امنیتی را وارد کنید
sss