شرح وظایف اداره کل تشخیص و وصول درآمد

شرح وظایف اداره کل تشخیص و وصول درآمد
 • اجرای دقیق آیین نامه ها ، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه
 • تدوین سیاست ها و برنامه های کلان درآمدی شهرداری و ارایه به مراجع ذیصلاح جهت بررسی و تصویب.
 • تهیه و ارایه بخش نامه، دستورالعمل ها ، آیین نامه ها و ضوابط مرتبط به اجرای مصوبات درآمدی و نظارت بر حسن اجرای آنها.
 • نظارت بر طراحی ، تشکیل و به هنگام سازی بانک اطلاعات درآمدی و املاک شهر و انجام ممیزی های دوره ای.
 • نظارت بر پیگیری و اقدام قانونی جهت وصول مطالبات درآمدی شهرداری.
 • نظارت بر نگهداری و کنترل حساب های درآمدی شهرداری و واحدهای تابعه و تنظیم صورتحساب و ترازنامه درآمدی شهرداری.
 • سیاست گذاری و هدایت جهت شناخت منابع جدید و پایدار درآمدی و تهیه و تدوین روش های وصولی آن.
 • هماهنگی ، برنامه ریزی و نظارت بر وصول درآمدهای شهرداری و عوارض سازمان های دولتی، تولیدکنندگان ، ارایه دهندگان خدمات، حمل و نقل و عوارض سالیانه انواع خودروها و ... توسط حوزه های ذیربط.
 • نظارت بر طراحی ، اجرا و به هنگام سازی سیستم های مکانیزه و نرم افزاری تشخیص و وصول درآمد.
 • برنامه ریزی برای ساده سازی و یکسان سازی و ایجاد وحدت رویه در حوزه درآمدی مناطق و سازمان های وابسته شهرداری و نظارت بر عملکرد آنها.
 • حضور و دفاع از لوایح درآمدی شهرداری در شورای اسلامی شهر و سایر مراجع ذیربط در خصوص ماموریت های مرتبط با درآمدهای شهرداری.
 • نظارت بر انجام وظایف دبیرخانه کمیسیون های ماده 77 قانون شهرداری.
 • نظارت بر وصول تعرفه مصوب شهرداری در زمینه کسب، پیشه وران ، تابلوهای تبلیغاتی و نظایر آن (اعم از اینکه به منطقه تفویض و یا به صورت متمرکز اقدام شود).
 • نظارت بر کنترل موجودی و تهیه صورت مغایرت بانکی کلیه حساب ها در پایان هر ماه و پیگیری در جهت رفع مغایرت ها.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف.

 
 

منبع : اداره کل تشخیص و وصول درآمد
۱۳۱۶
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است