محمود رضا مهرجهانیان
مدیر کل اداره کل تشخیص و وصول درآمد
 
 مدیر کل اداره تشخیص و وصول شهرداری شیراز

*****************************

 شماره تماس و فکس:

07136280886
07136266841
 
******************************
 آدرس وب‌سایت :                
******************************
 آدرس ایمیل:   
         daramad@shiraz.ir
 
******************************
آدرس :

استان فارس، شیراز، ابتدای بلوار چمران ، نبش کوچه 12، اداره کل تشخیص و وصول درآمد

******************************

کد پستی  :                                     
71946-44469 
 
 


 
 

تحصیلات :

فوق دیپلم ساختمان

سوابق کاری داخل شهرداری:

سازمان ممیزی و درآمد نوسازی / ممیز ساختمانی
شهرداری منطقه سه/  مسوول درآمد و نوسازی
شهرداری منطقه سه/ رئیس فنی
شهرداری منطقه سه/ معاون فنی و شهرسازی  
شهرداری منطقه چهار/ شهرساز
شهرداری منطقه چهار/ معاون
شهرداری منطقه شش/ معاون
شهرداری منطقه شش/ معاون فنی و شهرسازی
شهرداری منطقه یک/ معاون فنی و شهرسازی
معاونت شهرسازی / مسوول امور مناطق
شهرداری منطقه یک/ معاون فنی و شهرسازی
شهرداری منطقه سه / معاون
شهرداری منطقه هفت/ معاون
شهرداری منطقه چهار/ معاون
شهرداری منطقه چهار/ شهردار
شهرداری منطقه یک/ شهردار
اداره کل تشخیص و وصول درآمد/ مدیر کل
 

عضویت در کمیته های شهرداری:

عضو کمیته کنترل عوارض ساختمانی
عضو کمیته شهرسازی شهرداری الکترونیک